KonferencaSvetovanjeProjekt EduCoRe Datoteke za prenosKontakt
Projekt finančno podpira Evropska komisija. Ta publikacija izraža poglede avtorjev in zato Komisija ni odgovorna za kakršnekoli posledice uporabe informacij v tej publikaciji.

osebne kompetence

Pacienti v rehabilitacijskih centrih, ki se po nesreči ali bolezni ne morejo vrniti na staro delovno mesto, potrebujejo podporo pri ponovnem vključevanju v družbeno in delovno življenje. Tekom projekta EduCoRe bo ta skupina ljudi posebej spodbujana pri opredeljevanju vrst izobraževanja, ki ga potrebujejo v specifični situaciji, da bi izboljšali svojo zaposljivost. Nadalje bodo tekom svetovanja in treninga razvijali in krepili osebne kompetence.

Med drugimi so relevantne kompetence naslednje:

  • Veščine dela z računalnikom
  • Komunikacijske kompetence
  • Soočanje s konfliktnimi situacijami
  • Prepoznava razlik (v osebnosti)
  • Soočanje z močnimi čustvi
  • Osebni delovni stil/ stil vodenja
  • Izogibanje stereotipom in predsodkom
  • Osebne moči in šibkosti
  • Vedenje v stresnih situacijah

Krepitev tovrstnih medosebnih kompetenc učečim se pomaga, da si zvišujejo samozavest in varnost pri komunikaciji z drugimi ljudmi in se tako (spet) počutijo dobro v družbi.