KonferenceVejledningBaggrundNyhedsbrevKontakt
Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Ansvaret for indholdet af denne erklæring afspejler de synspunkter alene af forfatteren, at Kommissionen ikke er ansvarlig for den fortsatte brug af oplysningerne heri.

Personlige kompetencer

Patienter på medicinske rehabiliteringscentre, som ikke er i stand til at vende tilbage til deres job efter en ulykke eller en sygdom, har brug for støtte for at blive reintegrerede i det sociale og professionelle liv. Denne gruppe personer vil under EduCoRe projektet blive opfordret til at finde frem til de former for videreuddannelse, de har brug for i denne specifikke situation for at forbedre deres beskæftigelsesmuligheder. Derudover udvikles og styrkes de personlige kompetencer under vejlednings- og undervisningsprocessen.

Relevante kompetencer omfatter blandt andre:

  • IT kompetencer
  • Kommunikationskompetence
  • At kunne håndtere konfliktsituationer
  • Anerkendelse af forskelligheder (Personligheder)
  • At håndtere stærke følelser
  • Personlig arbejdsstil/ledelsesstil
  • At undgå stereotyper/fordomme
  • Personlige styrker og svagheder
  • Adfærd i stress-situationer

Styrkelse af sådanne interpersonlige kompetencer skal hjælpe til at få øget selvtillid og sikkerhed i interaktionen med andre mennesker og på den måde til at få det bedre i samfundet (igen).