KonferenceVejledningBaggrundNyhedsbrevKontakt
Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Ansvaret for indholdet af denne erklæring afspejler de synspunkter alene af forfatteren, at Kommissionen ikke er ansvarlig for den fortsatte brug af oplysningerne heri.

Uddannelse og efteruddannelse

Nogle patienter har mulighed for at vende tilbage til deres tidligere firma og arbejde efter den medicinske rehabilitering. Dette kan medføre vanskeligheder for den pågældende person. For eksempel kan der være blevet indført ny teknologi eller nye procedurer under deres fravær. Det kan derfor vise sig under karriereplanlægningen, at det er nødvendigt med en opgradering af visse færdigheder, om det så er for at vende tilbage til den tidligere ansættelse eller for at starte en ny karriere, som afspejler de nye helbredsmæssige forhold.

Under opholdet på rehabiliteringscentret bliver patienterne opfordret til at finde frem til uddannelses- og undervisningsforløb blandt de mange eksisterende tilbud med hjælp fra erfarne undervisere. For at kunne identificere de passende undervisningsforløb skal følgende spørgsmål tages i betragtning:

  • Hvad er mine erhvervsmæssige mål?
  • Hvilke kompetencer har jeg brug for, for at opnå disse mål?
  • Hvilke former for uddannelse og undervisning findes der?
  • Hvilke institutioner tilbyder disse forløb?
  • Hvilke finansieringsmuligheder er der?
  • Etc.

Det er aldrig for sent at lære – Dette motto er særligt sandt i denne situation.