KonferenceVejledningBaggrundNyhedsbrevKontakt
Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Ansvaret for indholdet af denne erklæring afspejler de synspunkter alene af forfatteren, at Kommissionen ikke er ansvarlig for den fortsatte brug af oplysningerne heri.

Karrierebeslutninger

Det er vigtigt for alle at træffe passende karrierevalg, men personer med fysiske eftervirkninger efter en ulykke eller en sygdom står overfor en særlig udfordring. 

Disse mennesker har ofte vanskeligt ved at vende tilbage til deres tidligere erhverv, til arbejdsmarkedet, og til det sociale liv generelt. Den tid de tilbringer på et rehabiliteringscenter for at få medicinsk behandling kan bruges til at træffe beslutninger omkring de næste erhvervsmæssige eller uddannelsesmæssige skridt. På grund af omfanget af livsændrende aspekter, som er forårsaget af de nye personlige omstændigheder har de pågældende personer brug for støtte i denne proces vedrørende karrierevalg.  

Derfor tilbyder EduCoRe professionel karriere- og uddannelsesvejledning og undervisning til patienter på rehabiliteringscentre i Østrig, Tyskland, Italien, Danmark og Slovenien. Dette skræddersyede tilbud støtter dem i håndteringen af deres nye livssituation.