KonferenceVejledningBaggrundNyhedsbrevKontakt
Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Ansvaret for indholdet af denne erklæring afspejler de synspunkter alene af forfatteren, at Kommissionen ikke er ansvarlig for den fortsatte brug af oplysningerne heri.

Vejledning

EduCoRe projektet tilbyder patienter på rehabiliteringscentre personlig vejledning og undervisning for at støtte dem:

  • i at tage velovervejede karrierevalg
  • i at finde frem til de former for videreuddannelse de har brug for i denne specifikke livssituation for at forbedre deres beskæftigelsesmuligheder og deltagelse i samfundslivet generelt
  • i at udvikle de nødvendige sociale og personlige kompetencer for at omsætte deres erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige beslutninger til praksis

Vejledning og uddannelse samt overførsel af information og viden tjener som metodisk grundlag. Denne kombination gør det muligt at arbejde i kendte omgivelser, som tager højde for patienternes personlige forhold.

Læringsaktiviteter under rehabiliteringen 

  • ”Åbner vinduer” til verden udenfor
  • Fremmer reintegration i det erhvervsmæssige og det daglige liv
  • Bidrager til fysisk og psykisk rekreation.

EduCoRe henvender sig til patienter som tilbringer flere uger eller måneder på et medicinsk rehabiliteringscenter.