KonferencaSvetovanjeProjekt EduCoRe Datoteke za prenosKontakt
Projekt finančno podpira Evropska komisija. Ta publikacija izraža poglede avtorjev in zato Komisija ni odgovorna za kakršnekoli posledice uporabe informacij v tej publikaciji.

izobraževanje in trening

Nekateri pacienti imajo po rehabilitaciji možnost vrnitve v staro podjetje in na prejšnje delovno mesto. To prav tako lahko predstavlja težave: npr. mogoče so medtem tam uvedli uporabo novih tehnologij ali postopkov. Med procesom načrtovanja kariere tako lahko pacient ugotovi, da je potrebno določene veščine nadgraditi – bodisi za vrnitev na staro delovno mesto bodisi za izbor nove kariere, prilagojene zdravstvenemu stanju.

Med svojim bivanjem v rehabilitacijskem centru paciente izkušeni trenerji spodbujajo, naj v ogromni ponudbi izberejo primerne izobraževalne in trening programe. Pri ugotavljanju, kateri programi so pravi, upoštevajo vprašanja, podobna naslednjim:

  • Kakšni so moji poklicni cilji?
  • Katere kompetence potrebujem, da bi dosegel ta cilj?
  • Kakšne vrste izobraževanj in treningov obstajajo?
  • Katere institucije nudijo takšno izobraževanje?
  • Kakšne možnosti financiranja obstajajo?
  • Itd.

Za učenje ni nikoli prepozno – ta moto še posebej drži v tej življenjski situaciji.