KonferencaSvetovanjeProjekt EduCoRe Datoteke za prenosKontakt
Projekt finančno podpira Evropska komisija. Ta publikacija izraža poglede avtorjev in zato Komisija ni odgovorna za kakršnekoli posledice uporabe informacij v tej publikaciji.

ozadje

EduCoRe gradi na izkušnjah, zbranih v Grundtvigovem projektu eHospital (www.ehospital-project.net). Ta projekt je raziskoval potencial bolnišnice kot mesta neformalnega učenja ter mesta informacij ter komunikacijske tehnologije za izobraževanje pacientov. Sedem pilotnih tečajev e-učenja za raznolike ciljne skupine so razvili in testirali v šestih državah.

Tekom teh tečajev je bila odkrita posebna ciljna skupina s posebnimi izobraževalnimi potrebami:

Pacienti, ki po nesreči ali bolezni utrpijo fizične primanjkljaje, ki ogrožajo njihovo zaposljivost in sodelovanje v družbi. Takoj, ko zapustijo bolnišnico, ti pacienti še nekaj tednov ali mesecev preživijo v rehabilitacijskih centrih, kjer so na dolgotrajnih terapijah, na katerih skušajo odstraniti ali vsaj minimalizirati fizične posledice ter pacientom tako omogočiti ponoven vstop na trg dela in normalno življenje.

Globinska rehabilitacija, poleg medicinske pomoči, vključuje tudi socialni in poklicni vidik. V številnih primerih gredo pacienti čez temeljito reorientacijo, ki upošteva njihovo kariero in/ali (nadaljnje) izobraževanje. Mnogi pacienti se tako najprej preusmerijo in, posledično, še precej izobražujejo, preden ponovno vstopijo na trg dela. Še posebno starejši pacienti, katerih je med rehabilitiranimi pacienti precej, si vzamejo ta čas za razmislek o novih učnih dejavnostih, ki bi jim koristile pri osebnem razvoju.

Tekom projekta EduCoRe bomo razvili in preizkusili nov, po meri narejen izobraževalni in karierno svetovalni program. Podprt bo z elementi e-učenja in e-svetovanja.

Izkušnje, ki jih bomo pridobili v šestih državah partnericah tekom projekta EduCoRe, bodo zbrane v Brošuri dobre prakse za izobraževalce, ki želijo delati na tem področju.

Ciljnih skupin

Projekt ima pet neposrednih ciljnih skupin:

  • Trenerji, razvijalci programov in vodje izobraževalnih institucij za odrasle
  • Osebje v organizacijah, kjer se ukvarjajo z izobraževanjem in kariernim svetovanjem
  • Rehabilitacijski centri in telesa, ki te centre financirajo in vzdržujejo
  • Oblasti, organizacije socialne varnosti in zavarovanja ter drugi akterji v zdravstvenem sektorju
  • Raziskovalci izobraževanja, svetovanja in e-učenja